Inloggen

Resultaten

RV 322
Kadernota 2024 GR Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL)
RV 323
Kadernota 2024 GR Veiligheidsregio Brabant Noordoost
RV 324
Kadernota 2024 GR Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
RV 325
Kadernota 2024 GR Kleinschalig collectief vervoer (KCV)
RV 326
Kadernota 2024 GR Werkvoorzieningschap Noord-oost brabant
RV 327
Kadernota 2024 GR GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN
RV 252
Aanpassingen centrumregeling jeugdhulp regio NOB
RV 319
Decentraal uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord Gemeente Land van Cuijk
RV 362
Raadsvoorstel bestemmingsplan 'Mill, Hoogstraat 3'
RV 363
gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw sporthal De Looierij te Mill

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

02-03-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

02-03-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

02-03-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

02-03-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

02-03-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

02-03-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

09-03-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

09-03-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

14-12-2022 t/m 09-03-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-12-2022 t/m 09-03-2023