Inloggen

Resultaten

RV 328
Jaarplan en begroting 2023 RNOB
RV 329
Jaarstukken en begroting GR GGD Hart voor Brabant
RV 330
Jaarstukken en begroting GR Regionale Ambulancevoorziening
RV 331
Jaarstukken en begroting GR Veiligheidsregio Brabant-Noord
RV 332
Jaarstukken en begroting GR Brabants Historisch Informatie Centrum
RV 333
Jaarstukken en begroting GR Omgevingsdienst Brabant Noord
RV 334
Jaarstukken en begroting GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
RV 335
Jaarstukken en begroting GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
RV 336
Jaarstukken en begroting GR Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
RV 345
Bindend adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

29-06-2023