Inloggen

Resultaten

RV 346
Centrumregeling Wmo, regionaal beleidsplan Wmo 2024-2028, Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2024-2028 en inkoopplan Wmo 2024-2025
RV 348
Besluit verplaatsen komgrens Wanroijseweg in Mill
RV 57
Verordening Jeugdhulp (in regionaal verband mogelijk samen met inkoop)
RV 369
Woonwagenbeleid Land van Cuijk
RV 398
Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
RV 399
Bestemmingsplan Heldersveld Overloon
RV 409
Bestemmingsplan Karstraat 25a-27 en Molenstraat 60 Mill
RV 415
Bestemmingsplan Buitengebied, Bossenhoekweg 16, Merseloseweg 13-15 Overloon
RV 422
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Land van Cuijk 2023 (AVOI Land van Cuijk 2023)
RV 433
Krediet t.b.v. toekomstbestendig maken en verduurzaming Wijkaccommodatie De Wester te Mill

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

25-11-2022 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

30-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

01-01-2022 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

21-12-2022 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

12-01-2023 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

12-01-2023 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

12-01-2023 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

12-01-2023 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

24-01-2023 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

16-02-2023 t/m 29-06-2023