Inloggen

Resultaten

RV 330
Jaarstukken en begroting GR Regionale Ambulancevoorziening
RV 331
Jaarstukken en begroting GR Veiligheidsregio Brabant-Noord
RV 332
Jaarstukken en begroting GR Brabants Historisch Informatie Centrum
RV 333
Jaarstukken en begroting GR Omgevingsdienst Brabant Noord
RV 334
Jaarstukken en begroting GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
RV 335
Jaarstukken en begroting GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
RV 336
Jaarstukken en begroting GR Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
RV 346
Centrumregeling Wmo, regionaal beleidsplan Wmo 2024-2028, Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2024-2028 en inkoopplan Wmo 2024-2025
RV 57
Verordening Jeugdhulp (in regionaal verband mogelijk samen met inkoop)
RV 367
Laadpalen beleid

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Ondersteunend (P&C, facilitair, veiligheid, HRM)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

15-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

25-11-2022 t/m 29-06-2023

Sociaal Domein (SZ, BZ, leefbaarheid)

01-01-2022 t/m 29-06-2023

Ruimtelijk (omgeving/ontwikkeling/beheer)

29-06-2023